Se alla enheter Skriv ut text Skriv ut med bilder

Misa Döbelnsgatan

Vill du hitta en plats i arbetslivet? Välkommen till oss på Misa Döbelnsgatan. Vi stöttar dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller dig med en hörselnedsättning att komma närmare arbetsmarknaden. Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och  starka sidor, sedan matchas du mot en arbetsplats som passar dig.

Personalgrupp 6 män och 5 kvinnor , utomhus på gräset med skuggor från en stark sol

Martin, Cecilia, Andreas, Carina, Erik, Katarina, Åsa, Daniel, Gabriella, Nikola, Lukas. (Frånvarande: Lotta, Susanne, Malin, Ellinor, Adam)

Kontaktuppgifter

Döbelnsgatan 64, 1 tr, 113 52 Stockholm

TEL: 08 - 647 47 75

E-POST: dobelnsgatan@misa.se

ENHETSCHEF: Andreas Nyhlén

TEL: 08 - 515 142 12

E-POST PERSONAL: förnamn.efternamn@misa.se

Vi jobbar tillsammans

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

Du styr, vi stöttar

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Det här arbetssättet kallar vi för ISA, Individuellt Stöd i Arbete. Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats.

Supported Employment och IPS

Vi arbetar utifrån väl beprövade metoder som Supported Employment och IPS, (Individual Placement and Support). IPS är den metod Socialstyrelsen rekommenderar vid psykisk ohälsa. Den innebär bland annat ett nära samarbete med psykiatrin och en snabbare process till arbete. Vi arbetar individuellt men kan även erbjuda kompletterande verksamhet i mindre grupp, såsom Offjobb träffar.

Vår personal

För att spegla arbetsmarknaden har vi en heterogen arbetsgrupp; här arbetar bl.a. studie-och yrkesvägledare, socionomer, personalvetare, beteendevetare, pedagoger och personer med bred yrkeserfarenhet från olika branscher. Allt för att kunna stödja dig på bästa sätt och utefter dina förutsättningar. Vår största kompetens finns i arbetet med att identifiera kunskaper, kompetenser och erfarenheter för att sedan matcha dem mot lämplig arbetsplats. Vi har också många års erfarenhet av att stödja personer med neuropsykatriska funktionsnedsättningar.

Verkar det här intressant? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans. Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Vill du följa oss på twitter? På twitter bevakar vi och skriver om saker som händer inom området neuropsykiatrisk nedsättning. @MisaDobeln

Om du vill se vad som händer på vår enhet så kan du följa oss på instagram @misadobelnsgatan

bakgrund