Se alla enheter Skriv ut text Skriv ut med bilder

Misa Blackeberg

Misa Blackeberg bedriver arbetsinriktad daglig verksamhet för dig med diagnos inom AST. Vi ger dig stöd att utveckla dina förmågor och färdigheter så att du kan delta i arbetslivet på det sätt som passar just dig.

Personalgrupp 10 kvinnor och 3 män

Bakre raden; Willie, Elin, Tina, Efrem
Främre raden: Malin, Olivia, Petra, Camilla, Marie, Ylva, Lotta, Maria, Conny. (Frånvarande: Helena, Peter, Magnus)

Kontaktuppgifter

Vinjegatan 14, 168 47 Bromma

TEL: 08 - 37 48 20

E-POST: blackeberg@misa.se

ENHETSCHEF: Lotta Bodén Bruzelius

TEL: 08 - 515 161 56

E-POST: fornamn.efternamn.efternamn@misa.se

Vi jobbar tillsammans

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

Du styr, vi stöttar

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar ett individuellt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Det här arbetssättet kallar vi för ISA, Individuellt Stöd i Arbete. Stödet kan se olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter på den arbetsplats du valt. Eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Om du inte vet exakt vilket stöd du behöver tar vi reda på det tillsammans.

Allt i din takt

Vi arbetar utifrån ett TEACCH-inspirerat synsätt för att skapa en tydlig struktur i tid och rum så att vardagen/arbetsdagen blir förutsägbar. En del av vårt arbete tillsammans kan ske i våra lokaler, beroende på dina behov. Om du enbart vill ha en praktik på en arbetsplats ger vi dig stöd i att hitta och genomföra praktiken. Oavsett vilka mål du har så stöttar vi dig att nå dem i din egen takt.

Verkar det här intressant? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans. Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Vägbeskrivning

Ta tunnelbanans gröna linje mot Vällingby eller Hässelby Strand. Gå av i Blackeberg. Utgång Vinjegatan. Följ Vinjegatan ner för backen förbi vårdcentralen och posten, därefter är det en uppfart på höger sida till Vinjegatan 14. Vi finns på nedre plan och plan 2.

bakgrund