Välkommen till ett samarbete alla vinner på!

Vilka behov och möjligheter finns på din arbetsplats?
Ge en person chans till anställning, arbetsträning eller praktik.

Misa matchar lämplig person till ert företag. Ni skapar förutsättningar för en person att komma närmare arbetsmarknaden och ni får resurs på arbetsplatsen. Vi finns med som stöd under hela processen.

Så här arbetar vi på Misa

Matchning

Praktik/
anställning

Stöd

Ni beskriver arbetsuppgifter, önskemål och krav. Misa tar fram matchande kandidater till lediga tjänster eller praktikplatser. Ett förutsättningslöst möte bokas.
 • "Syskonen Ström driver gården, de tycker att Misas personal är engagerade med de deltagare som gör sin praktik på gården."

  www.bogsgard.seBögsgård

 • "Samarbetet med Misa fungerar mycket bra. Vi tycker att det är viktigt att hjälpa till och få ut personer i arbetslivet."

  Ulrika & NathalieCoop Renstiernasgatan

 • "Misa har hjälpt oss att hitta lojala och engagerade medarbetare med specifika färdigheter inom spel."

  KristianGroPlay

 • "Efter att vi tagit emot en praktikant som är döv, så har hela arbetsgruppen börjat intressera sig för hur det kan vara att vara döv och vill lära sig teckenspråk."

  Maria GrönArbetsledare på Skarings

 • "Jag har anställt en kille via Misa och han gör alla redigeringar på mina foton, han är mycket kunnig, om jag hade ett större företag skulle jag anställa fler via Misa."

  Jini Lee SofiaFotostudio Jini Sofia

Vinst för alla

Samarbete ska vara en vinst för alla parter; individ, arbetsgivare och samhälle. Vi matchar lämplig person som gynnar både arbetsplatsen och praktikanten. Genom att ta emot en praktikant bidrar ni till att hjälpa en person att komma närmare arbetsmarknaden och till en meningsfull sysselsättning. Dessutom bidrar ni till att skapa samhällsnytta och ökad inkludering på arbetsmarknaden.

Individ
1. Självförverkligande
2. Socialt sammanhang
3. Närmre egen försörjning

Arbetsgivare
1. En extra resurs som matchar behov
2. Ekonomiskt stöd vid anställning
3. CSR och mångfald på arbetsplatsen

Samhälle
1. En inkluderande arbetsmarknad och ett samhälle för alla
2. Ökad sysselsättning
3. Minskade offentliga utgifter

Personligt biträde

Vissa personer behöver ett mer långvarigt stöd på arbetsplatsen, även när man fått en anställning. Misa kan då anlitas som ”Personligt Biträde”, ekonomiskt stöd för detta ansöker arbetsgivare om hos Arbetsförmedlingen.

 • Stödet är individuellt och anpassas efter personens behov. Det kan handla om att motivera personen att komma till arbetsplats, att ge stöd i det sociala samspelet, handleda i nya arbetsuppgifter, finnas som bollplank när större eller mindre förändring sker.
 • På Arbetsförmedlingens hemsida kan du som arbetsgivare läsa mer om
  ”Stöd till personligt biträde”.  method-link-rarr

Samarbete med arbetsgivare

Vi har samarbeten med tusentals arbetsgivare runt om i Sverige inom olika branscher. Vi har individuella praktikavtal för enskilda placeringar samt samarbetsavtal med storföretag och Misa ansvarar för att praktikanten är försäkrad. Varje år stöttar vi ett ökat antal personer mot anställning. Här kan du läsa vad andra arbetsgivare tycker om oss.  

 

Vill du veta mer...

Vill du veta mer om vilka stöd du som arbetsgivare kan få från Arbetsförmedlingen vid en anställning, läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida. 

Är ni intresserade av att ta emot en praktikant?

Genom att skicka meddelandet så godkänner jag att de uppgifter jag lämnar databehandlas.

bakgrund