Lättläst – Om Misa

Misa kan ge dig det stöd du behöver för att hitta din plats i arbetslivet. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen. Välkommen till oss på Misa.

Filmer om MISA

Det här är Misa

Vi på Misa ger stöd till personer med funktionsnedsättningar
så att de kan arbeta.
Vi ordnar praktik och arbetsträning på arbetsplatser,
och vi kan ge stöd så att personer med funktionsnedsättningar
kan få anställning på arbetsplatser.

Misa har flera kontor.
Vi har flera kontor i Stockholm, sedan finns det ett kontor i Nacka,  ett kontor finns i Uppsala,
ett kontor finns i Västerås, ett kontor i Lund, ett kontor finns i Helsingborg.

Misa AB startade år 1994.
Lennart Jönsson äger företaget.
160 personer arbetar på Misa.
Misa är en förkortning av
Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktat och Arbetsinriktat.

Misa samarbetar med över 3000 företag.

Företagen finns i olika branscher.
Varje år får fler och fler personer en anställning med stöd av Misa.

Vilka personer får stöd av Misa?

Vi vänder oss till personer
som har en önskan om att få arbeta och
har svårigheter att på egen hand
ta sig fram i arbetslivet.

Vi stödjer personer med:
diagnos inom AST
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
förvärvad hjärnskada i vuxen ålder
psykisk och social ohälsa
intellektuell funktionsnedsättning
inlärningssvårigheter
hörselnedsättning samt med någon av diagnoserna ovan.
Långtidsarbetslösa samt personer som kommer tillbaka efter en lång sjukskrivning.
Unga personer som riskerar ett utanförskap.

Vi ger stöd till dessa personer om de är äldre än 16 år.

Personer som redan får stöd enligt LSS
eller är beviljade sysselsättning enligt SoL
talar med sin handläggare på kommunen om de vill få stöd av Misa.

Misa stödjer även personer
som har blivit berättigade till arbetsmarknadsåtgärder
från Arbetsförmedlingen eller kommunen

Misa arbetar med varje person individuellt
för att bäst ta tillvara på
den personens resurser och förmågor.
Vi ger individuellt stöd i arbetet.

Så här arbetar Misa

När vi på Misa ger stöd till personer
börjar vi med att lära känna varandra.
Personen får träffa två arbetskonsulenter
Vi frågar vad personen vill arbeta med
och vad personen behöver för stöd.

Vi samarbetar med personen
när vi tar fram stöd
och när vi väljer arbetsplats.

Sedan får personen prova på
att arbeta på en arbetsplats
och vi finns med som stöd.

Tillsammans hittar vi en arbetsplats
och arbetsuppgifter som passar personen.

För några personer kan praktiken leda till
anställning.

Vi ger då personen det stöd som personen behöver.

Vi använder oss av olika metoder
och av Misas ”Trestegsmodell”.

Metoderna heter ISA (Individuellt Stöd i Arbete),
SE (Supported Employment), IPS (Individual Placement Support)
och TEACCH ( Treatment and Education of Autistic
and related Communication handicapped Children).

Misas tjänster

Kommuner och Arbetsförmedlingen
köper tjänster av Misa.

Misa erbjuder Arbetsinriktad Daglig verksamhet
och Arbetsinriktad sysselsättning
för personer som omfattas av LSS och SoL.

Vi utför olika arbetsmarknadsinsatser åt
olika kommuner.

Vi får uppdrag av kommunen
för att stötta ungdomar som är hemmasittare eller av andra orsaker behöver ett stöd.

Vi hittar en arbetsplats som passar till
just den personen som söker praktik, sysselsättning
eller anställning.

Om det blir några problem på arbetsplatsen
hjälper vi till att lösa problemen.

Misa samarbetar med Arbetsförmedlingen 

Vi ger stöd till personer med arbetshinder
så att de kan få arbeta.

Vi arbetar också med personer
som varit borta från arbete under lång tid.

När du kommer till oss
får du ta reda på vad du vill
arbeta med och vilket stöd du
behöver för att nå dit.

Misa samarbetar med skolor

För flera elever kan det vara svårt att klara av sin praktik/APL.
Skolan kontaktar oss för att ge eleven
stöd på arbetsplatsen.
Ett antal skolar kontaktar oss
när eleven inte kommer till skolan
och behöver få göra något annat
såsom praktik i kombination med skolarbete.

Lagar

LSS
LSS är det korta ordet
för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Misa arbetar med alla personer
som har rätt till stöd enligt LSS.

Dessa personer har rätt till stöd enlig LSS:
personer med utvecklingsstörning,
personer med autism
eller autismliknande tillstånd.
Personer som har fått en skada i hjärnan när de är vuxna,
och personer med stora funktionsnedsättningar
som gör det svårt för dem att klara sig själva.

SoL
SoL är det korta ordet för Socialtjänstlagen.

Misa arbetar med personer
som har rätt till sysselsättning enligt SoL
SoL kan ge rätt till sysselsättning
för personer med psykiska funktionsnedsättningar
som också har andra svårigheter att klara sina liv.

LoV
LoV (Lagen om Valfrihet) genomförs

i flera kommuner i Sverige.
LoV innebär att de personer som beviljats
Daglig verksamhet enligt LSS,
eller sysselsättning enligt SoL,
har rätt ätt välja en utförare som godkänts av kommunen.
Misa är en av de godkända utförarna i vissa kommuner.

ISA-metoden

ISA betyder Individuellt Stöd i Arbetet
och metoden kommer från en amerikansk metod
som heter Supported Employment
och är från 1970-talet.

Många människor har använt metoden Supported Employment
och vetenskapsmän kan visa att metoden fungerar bra.
Vi har ändrat metoden
så den passar Sverige och svenska lagar om arbete.

När vi arbetar efter ISA-metoden
skapar vi en trygg relation
till personen som behöver stöd.

Stödet kan vara
att vi skriver ned tydligt
vad personen ska göra på arbetsplatsen.
Stödet kan också vara
att hjälpa personen
att kunna vara tillsammans med arbetskamraterna.

Trestegsmodellen

Kartläggning
Först lär vi känna personen

och tar reda på vad personen vill göra
och vad personen kan.

Praktik
Sedan får personen prova att arbeta

på en eller flera företag.
Personen får praktikplats på företagen.
Vi hjälper och stödjer personen på praktiken.

Arbete
När personen har hittat ett arbete som passar

finns personal från Misa där och ger stöd.
Ibland övergår praktiken till en anställning
och Misa kan finnas med som stöd
om personen behöver det.

IPS-metoden

IPS betyder Individual Placement and Support.
Metoden IPS kommer från
den amerikanska metoden Supported Employment.
Metoden är för personer med psykiska funktionsnedsättningar,
som snabbt vill hitta ett arbete.
Misa samarbetar med personens psykiatriska behandlingsteam,
om personen vill.
Varje person har en egen plan
som vi ska följa.
Vi har ofta möten
där vi pratar om hur arbetet och stödet fungerar.

Om personen blir sämre kan
behandlingsteamet snabbt
ändra medicineringen.
Personen ska slippa bli så sjuk
att han eller hon inte kan vara på arbetet.

Personen som får stöd av Misa
bestämmer själv om behandlingsteamet ska vara med.
Personer som får hjälp med IPS
måste själva vilja söka arbete
och vilja ha ett arbete.

TEACCH-metoden

TEACCH är en förkortning
av Treatment and Education of Autistic
and related Communication handicapped Children.
Metoden kommer från USA
och ska göra vardagen tydlig för personer med autism
så att de kan bli mer självständiga.

Misa Blackeberg och Misa Globen i Stockholm
arbetar med personer som har autism
eller andra närliggande funktionsnedsättningar.

Där arbetar personalen efter TEACCH
så att personer med autism
ska kunna klara sig själva.

Med TEACCH blir personer med autism mindre oroliga,
och skadar sig själva mindre.
Personalen använder scheman
som beskriver vad personen ska göra,
hur mycket personen ska göra
och vad personen ska göra
när personen är färdig med sina uppgifter.
Dessa scheman skapar struktur och trygghet
för personer med autism.

Instagram

Om du vill kan du hålla kontakt med oss via Instagram och se vad som händer bakom kulisserna. @misa_rattstod

En riktig God jul från Misa Liljeholmen. Posted @withregram • @misaliljeholmen En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla från gänget på Misa Liljeholmen.
Ta hand om er!
#jul #nyttår #supportedemployment #dagligverksamhet #förvärvadhjärnskada #ledighet
...

5 0

Julhälsning från Uppsala. Posted @withregram • @misauppsala En riktigt GOD JUL önskar vi alla våra deltagare, samarbetspartners, anhöriga och alla andra följare. Tack för att ni vill följa oss!
Julkram från Sanna, Karin, Thomas, Olof, Staffan & Jörgen 🎁

#misauppsala #dagligverksamhet #sysselsättning #praktik #jul
...

3 0

Julhälsning från Helsingborg. Posted @withregram • @misahelsingborg Nu går vi in en lite lugnare period på kontoret, då många av våra deltagare tar ut välförtjänt julledighet 🎅🎄

Vi på Misa Helsingborg vill passa på att tacka alla deltagare, arbetsgivare och kollegor för ett fint 2021. Vi är spända på vad 2022 har att erbjuda oss ✨

God jul och gott nytt år!
...

20 1
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.

Kontakta oss

Växeln: 08 - 580 813 40

E-post: [email protected]