Med rätt stöd får många fler med psykiska funktionsnedsättningar arbete visar nytt Misa-projekt.

2012-06-12 • Nyheter

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden – om de får rätt stöd. Det visar ett framgångsrikt projekt på Misa Fridhemsplan, där över hälften av dem som ville ha en anställning nådde sitt mål inom ett år.

Projektet på Misa Fridhemsplan, som inleddes den 1 mars 2011, har syftat till att implementera IPS (Individual Placement & Support), en evidensbaserad modell för att stötta personer med psykiska funktionsnedsättningar till arbete. Ett av projektets effektmål var ”Att fler personer får anställning på den reguljära arbetsmarknaden; målsättningen är att 15 procent av de personer som kommer till Misa Fridhemsplan och får stöd enligt IPS ska få anställning inom 12 månader från påbörjad stödinsats.” Effektmålet uppnåddes genom att 57 procent av deltagarna som hade anställning som uttalat mål också lyckades få en anställning.

– Det här ganska fantastiska resultatet har vi uppnått genom ett målinriktat förändringsarbete, i kombination med utbildningar via Dartmouth Supported Employment Center i USA säger Lena Romert, enhetschef på Misa Fridhemsplan. Romert menar vidare att IPS-modellen bidragit till ett effektivare och tydligare arbetssätt. – Den visar att långsiktigt stöd och en tätare samverkan med psykiatrin är avgörande för att våra deltagare ska komma ut i jobb.

Misa Fridhemsplan erbjuder sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller andra svårigheter i sin livsföring. Vår grundidé är att alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Den verksamhet vi bedriver är arbetsinriktad och bygger på att vi verkar i det ordinarie samhället och erbjuder sysselsättning på vanliga arbetsplatser. Utformningen av sysselsättningen görs utifrån varje persons önskemål och behov av stöd.

För kontakt och mer utförlig information, vänligen kontakta:

Joakim Brådenmark, projektledare. Lena Romert, enhetschef.

[email protected][email protected]

Telefon: 070-897 74 83 Telefon: 070-766 16 93