Tjänster Arbetsförmedlingen

Misa är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i flera olika tjänsteinriktningar. Det innebär att vi tar emot dig som behöver extra stöd för att komma tillbaka eller komma in på arbetsmarknaden. De aktuella tjänster och samarbeten som vi har ser du nedan.

Stöd och Matchning

För dig som är inskriven på Arbetsförmedling och vill ha hjälp med att snabbt komma igång med arbete eller studier.

Läs mer

Du väljer själv vem som ska hjälpa dig att hitta ditt nästa jobb, om du väljer oss på Misa så arbetar vi utifrån dina förutsättningar. Vi arbetar individuellt med dig och du får din egna arbetskonsulent/coach som stöttar dig fram till ditt mål.
Alla våra arbetskonsulenter har mycket erfarenhet av att stötta personer till anställning och vi vet att den framgången främst beror på två saker. Det första är att det är din motivation som styr vår insats och agendan för vårt samarbete.
Det andra är den tid och det engagemang som vi lägger på att göra en riktigt god matchning som har resulterat i flera anställningar. Vi vet att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.

Tillsammans arbetar vi med att :

  • Förbättra dina ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev
  • Utveckla ditt nätverk
  • Skapa rutiner och ge motivation i vardagen
  • Öka dina färdigheter inom arbete via praktik
  • Hitta och leta arbete eller utbildningar

Ett viktigt verktyg i vårt arbete är våra tusentals arbetsgivarkontakter.

Hur ansöker man till Stöd och Matchning?

Du pratar med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säger att du vill börja på Stöd och matchning hos Misa. Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

Vi har denna tjänst i Malmö, Lund, Uppsala och i Stockholm du är välkommen att ringa våra kontor för att veta mer eller om du vill komma på ett studiebesök innan du bestämmer dig.
På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om Stöd och Matchning

 

 

        

Misa Lund046 – 888 85 28
Misa Järva08 – 400 221 30
Misa Tensta08 – 580 834 99
Misa Uppsala 018 – 12 74 30

Produktblad Stöd och matchning

Introduktion till arbete

Förberedande insats där målet är att du som deltagare får stöd att närma dig arbetsmarknaden. På uppdrag av Arbetsförmedlingen på ett antal orter i Sverige.

Läs mer

Inledning
Det första steget är att din handläggare på Arbetsförmedlingen bestämmer att du ska delta i Introduktion till arbete. Får du möjlighet att komma till oss på Misa så inleder vi tjänsten med att vi träffas tillsammans med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Där planerar du, vi och Arbetsförmedlingen tillsammans din tid här på Misa. Introduktion till arbete kan bestå av flera delar som väljs och utformas efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Del 1 (0-6 mån)
I del 1 ingår aktiviteter som ger dig ökad kunskap och insikt om arbetslivet och olika yrkesområden som passar dig. Vi arbetar också med praktiska övningar som hjälper dig att orka mer och lättare kunna hantera olika svårigheter som kan uppstå. Du kommer få en ökad kännedom om dig själv och vilka resurser du kan använda för att komma till arbete.

Del 2 ( -12 mån)
Inledningsvis tar vi tillsammans fram lämpliga yrkesområden, arbetsuppgifter och arbetsplatser för din arbetsprövning. Du får sedan praktiskt på arbetsplatsen prova hur ett visst arbete passar dig utifrån dina förutsättningar och önskemål. Du kan vara på samma arbetsplats upp till 6 månader.

Livsstilsorientering
Livsstilsorientering kan genomföras parallellt med både Del 1 och Del 2. Här får du bättre insikt i livsstilens betydelse för det fysiska och psykologiska välbefinnandet och dess samband med arbetsförmåga. Livsstilsorienteringen innehåller enskilda samtal, gruppaktiviteter och seminarier om betydelsen av faktorer som sömn, kost, fysisk aktivitet samt om att ha regelbundna dagliga rutiner. Vi arbetar också med avspänningsövningar, stresshantering och andra hälsofrämjande aktiviteter.

Bearbetande insatser
Bearbetande insatser är en aktivitet som kan genomföras parallellt med Del 1 och Del 2 och beslutas av Arbetsförmedlingens psykolog. Insatsen är för dig som behöver hjälp att bearbeta psykologiska hinder i arbetsfrågan, såsom rädsla, oro och upplevd oförmåga inför möte med arbetslivet.

Kontaktuppgifter för Introduktion till arbete

Läs mer eller ladda ner informationsmaterial.

PDF  Introduktion till arbete

 

Filmer om Jaquelines väg till anställning.