Tjänster Arbetsförmedlingen

Misa är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i flera olika tjänsteinriktningar. Det innebär att vi tar emot dig som behöver extra stöd för att komma tillbaka eller komma in på arbetsmarknaden.
Två män framför dator.De aktuella tjänster och samarbeten vi har med Arbetsförmedlingen ser du nedan.

Filmer om Jaquelines väg till anställning.

Stöd och Matchning

Stöd och Matchning är ett individuellt stöd för dig som är inskriven på Arbetsförmedling och vill ha hjälp med att snabbt komma igång med arbete eller studier.
När du kommer till Misa får du en arbetskonsulent som stöttar dig fram till ditt mål. Du styr, vi stöttar.  

Stödet utformar vi utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Vägen kan se olika ut för olika personer. Det kan handla om att få information och vägledning kring studier och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden?
Alla våra arbetskonsulenter har mycket erfarenhet av att stötta personer till anställning och vi vet att den framgången främst beror på två saker. Det första är att det är din motivation som styr vår insats och agendan för vårt samarbete.
Det andra är den tid och det engagemang som vi lägger på att göra en riktigt god matchning som har resulterat i flera anställningar.

Tillsammans arbetar vi med att :

  • Förbättra dina ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev
  • Utveckla ditt nätverk
  • Skapa rutiner och ge motivation i vardagen
  • Öka dina färdigheter inom arbete via praktik
  • Hitta och leta arbete eller utbildningar
  • Hitta en arbetsplats som passar dig utifrån dina behov och önskemål. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med över 3000 företag inom alla branscher.

Hur ansöker man till Stöd och Matchning?

Du pratar med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säger att du vill börja på Stöd och matchning hos Misa. Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

Vi har denna tjänst i Malmö, Lund och i Stockholm. Du är välkommen att ringa våra kontor för att veta mer eller om du vill komma på ett studiebesök innan du bestämmer dig.
På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om Stöd och Matchning

Misa Lund046 – 888 85 28
Misa Järva08 – 400 221 30

Produktblad Stöd och matchning

Tjänsten Introduktion till arbete

Förberedande insats där målet är att du som deltagare får stöd att närma dig arbetsmarknaden.

Introduktion till arbete är en tjänst som din handläggare på Arbetsförmedlingen bestämmer om du har rätt till att få. Får du möjlighet att komma till oss på Misa så inleder vi tjänsten med att vi träffas tillsammans med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Där planerar du, vi och Arbetsförmedlingen tillsammans din tid här på Misa. Introduktion till arbete kan bestå av flera delar som väljs och utformas efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Del 1 (0-6 mån)
I del 1 ingår aktiviteter som ger dig ökad kunskap och insikt om arbetslivet och olika yrkesområden som passar dig. Vi arbetar också med praktiska övningar som hjälper dig att orka mer och lättare kunna hantera olika svårigheter som kan uppstå. Du kommer få en ökad kännedom om dig själv och vilka resurser du kan använda för att komma till arbete.

Del 2 ( -12 mån)
Inledningsvis tar vi tillsammans fram lämpliga yrkesområden, arbetsuppgifter och arbetsplatser för din arbetsprövning. Du får sedan praktiskt på arbetsplatsen prova hur ett visst arbete passar dig utifrån dina förutsättningar och önskemål. Du kan vara på samma arbetsplats upp till 6 månader.

Kontaktuppgifter för Introduktion till arbete

Läs mer eller ladda ner informationsmaterial.

PDF  Introduktion till arbete