Tjänster Nacka kommun

På uppdrag av Nacka kommun levererar vi tjänsterna Förstärkt jobbpeng och Språk- och Arbetsintroduktion.

Misa kan ge dig det stöd du behöver för att hitta din plats i arbetslivet. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen.Välkommen till oss på Misa.

Du får träffa en arbetskonsulent som hjälper dig att fundera kring frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studier och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden?
Inom företaget finns en stor kompetens och lång erfarenhet med att stöttat personer med psykosociala, psykiatriska och kognitiva arbetshinder till arbete eller studier.

Förstärkt jobbpeng

Förstärkt jobbpeng är för dig som har extra behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Det kan finnas flera orsaker till varför stödet behövs, som t ex en funktionsnedsättning, ej avslutad utbildning, bristande språkkunskaper eller långtidssjukskrivning etc. Här kan du läsa mer om hur det går till när du kommer till oss. Kom ihåg du är alltid välkommen på ett studiebesök först!

Läs mer

Hur går det till?

 • Vi har individuella möten med dig där vi lär känna varandra, kartlägger din kompetens, dina mål framåt och pratar om dina eventuella behov av anpassningar i arbetsmiljö eller arbetsuppgifter.
 • Tillsammans med dig gör vi en tydlig och konkret målformulering.
 • Vi matchar dina behov och önskningar mot lämpligt arbetsområde och arbetsplats/studier.
 • Förutsatt att du önskar det så samverkar vi gärna med andra aktörer som på ett eller annat sätt är inblandad i din situation. Det kan vara Arbetsförmedling, Försäkringskassa, sjukvården, rehabiliteringspersonal, socialtjänst med flera.
 • Beroende av behov så kan vi ge stöd med motiverande samtal, Studie- och yrkesvägledning, hälsobefrämjande insatser, kartlägga behov av arbetsanpassningar och eventuella arbetshjälpmedel.

-kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att komma till oss.

Språk - och arbetsintroduktion

Språk- och arbetsintroduktion är för dig som har bristande kunskaper i det svenska språket. Parallellt med att du läser svenska på SFI, är du ute på en arbetsplats för att träna språket praktiskt samt skaffa värdefull arbetslivserfarenhet.

Läs mer

Hur går det till

 • SFI samt samhällsorientering hos Eductus
 • Stöd under studietiden
 • Vi hittar en arbetsplats där du får öva din svenska
 • Studie och yrkesvägledning
 • Skriva CV
 • Ordna möten med arbetsgivare
 • Hitta möjligheter till validering av tidigare erfarenheter

Vilka branscher
Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk av arbetsgivare inom flera branscher. Ex handel, hotell & restaurang, vård & omsorg, skolor.

-kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att komma till oss.