Övriga tjänster

Misas tjänster är riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster till kommuner, Hvb-hem, kriminalvården och andra instanser. Vi anpassar tjänster efter det behov som finns.

Jobbcoachning

Nu kan vi erbjuda jobbcoachning till dig som bor i Sollentuna, Uppsala och Lund.

Läs mer

Vad kan vi göra

Vi  kan ge dig det stöd du behöver för att hitta en väg till arbetslivet. Vägen kan se olika ut för olika personer. Det kan handla om att få prova på olika yrken och branscher, att få stöd i att söka arbete eller kanske att hitta en utbildning och börja studera.
Hos oss finns inga ”färdiga” lösningar, utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och intressen. Du styr, vi stöttar.

Vad kan du få stöd med-
 • Studie och yrkesvägledning
 • Intressetest
 • Sätta dina korta och långsiktiga mål
 • Ordna möten med arbetsgivare
 • Skriva CV
 • Intervjuträna inför arbetsgivarbesök
 • Hjälpa dig att söka jobbOrdna praktik

PDF  Jobbcoachning – Sollentuna
PDF  Jobbcoachning – Uppsala
PDF  Jobbcoachning – Lund

 

Tjänster till Nacka kommun

På uppdrag av Nacka kommun levererar vi tjänsterna Förstärkt jobbpeng och Språk- och Arbetsintroduktion. Misa kan ge dig det stöd du behöver för att hitta din plats i arbetslivet. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen.

Läs mer

Välkommen till oss på Misa

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som hjälper dig att fundera kring frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studier och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden? Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen.

Tjänsten förstärkt Jobbpeng
Hur går det till?
 • Tillsammans med dig har vi möten där vi lär känna varandra, kartlägger din kompetens, dina mål framåt och pratar om dina eventuella behov av anpassningar i arbets/studiemiljö eller arbetsuppgifter.
 • Förutsatt att du önskar det så samverkar vi gärna med andra aktörer.
 • Hos oss kan du få studie-och yrkesvägledning, vi stöttar dig i ditt CV-skrivande samt utför intressetest.
 • Vi lär dig jobbsökarteknik, tipsar om webbplatser för jobbsökare, intervjuträning, samt kontakt med arbetsgivare.
 • Behöver du hälsobefrämjande insater samt motiverande samtal erbjuder vi det
 • Vi matchar dina behov och önskningar mot lämpligt arbetsområde och arbetsplats/studier.Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att komma till oss
Tjänsten Språk och arbetsintroduktion
Vad kan vi göra för dig?
 • SFI samt samhällsorientering hos Eductus
 • Stöd under studietiden
 • Vi hittar en arbetsplats där du får öva din svenska
 • Studie och yrkesvägledning
 • Skriva CV
 • Ordna möten med arbetsgivare
 • Hitta möjligheter till validering av tidigare erfarenheter

Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att komma till oss.

Ladda ner PDF:er på flera olika språk

 PDFSvenska PDF;العربية (Arabiska)   PDF  فارسی (Persiska)
PDFРусский (Ryska) PDF  ትግርኛ (Tigrinska)

Sysselsättning för unga vuxna HVB-hem

I samarbete med HVB-hem erbjuder vi tjänsten Sysselsättning för unga vuxna. Verksamheten är arbetsinriktad för personer med psykisk samt social ohälsa. Vi arbetar enligt metoden IPS (Individual Placement & Support).Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat utifrån en genomförandeplan som vi skapar under uppstarten av samarbetet. Målet kan variera från att vilja prova på olika eller nya branscher och/eller att arbeta mot en anställning.

Läs mer

Vad vi gör

Tjänsten syftar till att hjälpa unga vuxna att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. För att lyckas med detta utgår vi alltid från personers egna förutsättningar, kompetenser och mål. Misa matchar personer mot en lämplig praktikplats, utifrån personers egen vilja att komma dit.
Studiebesök görs och vi skriver praktikavtal där Misa står för olycks- och ansvarsförsäkring. När praktiken påbörjats handleder Misa personen på arbetsplatsen vid behov. Vi stöttar arbetsgivaren samt samordnar nätverksmöten med HVB-hemmet. Om målsättningen är anställning följer Misa upp kraven för detta, och jobbar aktivt med att motivera personen att kämpa mot uppsatt mål, samt tar reda på arbetsgivarens krav så att personen kan nå en anställning. Misa samordnar också kontakten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att rätt anställningsstöd kan ges till både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Kompletterande stöd för Supported Employment

Utöver hjälp med att kartlägga arbetsförmågan, hitta praktikplatser och kontinuerligt stöd genom hela jobbsökarprocessen erbjuder vi också :

Studie- och yrkesvägledning, simulerade anställningsintervjuer, CV-coachning, Mindfulness, arbetsminnesträning med CogMed, intressetest och information om arbetsmarknad och utbildningsvägar.

PDFProduktblad HVB-tjänst