Kvalificerad kontaktperson öppenvård, Nacka

Vår tjänst Öppenvård erbjuder arbetscoach eller kvalificerad kontaktperson med inriktning sysselsättning/praktik eller arbete för unga och unga vuxna i åldern 16-25 år.

två ungdomar som pratarMisa kan ge dig det stöd du behöver för att återgå till studier eller för att komma ut på arbetsmarknaden. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen.

Inom Misa finns en stor kompetens och lång erfarenhet med att stöttat personer, både unga, unga vuxna och vuxna med psykosociala, psykiatriska och kognitiva arbetshinder till arbete eller studier.

Här kan du läsa mer om hur det går till när du kommer till oss. Kom ihåg du är alltid välkommen på ett studiebesök först!

Hur går det till?

För oss på Misa är det viktigt att vi utgår från dina förutsättningar, drömmar och mål när vi stöttar dig. Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt där relationen mellan dig och din arbetscoach är central.

  • Vi startar upp genom att ha individuella möten med dig där vi lär känna varandra, kartlägger dina kompetenser, resurser och dina mål framåt.
  • För oss är det viktigt hur ditt nätverk ser ut, tillsammans med dig kartlägger vi ditt nätverk. Om möjligheten finns samverkar vi gärna med din familj och även med andra aktörer som är inblandade i din situation.
  • Tillsammans med dig tar vi fram mål och gör en tydlig planering för din tid på Misa.
  • Vi matchar dina behov och önskningar mot lämpligt arbets- och/eller utbildningsområde och stöttar dig att söka praktik och feriearbete.
  • Om/när du är på en arbetsplats och/eller i skolan får både du, arbetsplatsen och skolan uppföljande stöd av din arbetscoach.
  • Vi kommer löpande att utvärdera hur du upplever att insatsen och relationen mellan oss och dig fungerar.

Hur kommer du till oss?

För att ta del av denna tjänst kontakta din socialsekreterare i kommunen.

Kontaktperson: Ida Thorell

Tel: 08- 515 161 80

E-post: [email protected]isa.se