Se våra filmer

Här har vi samlat alla våra filmer. Det finns filmer om Misas olika tjänster, filmer med deltagarporträtt och filmer från vår konferensen Mångfald och Företagande.

VISA FILMER:

Alla

Om Misa

Deltagarporträtt

Mångfald & företagande

Misa 2020 -året som gått

Om Misas tjänst sysselsättning enlig SoL

Misa Arbetsmarknadstjänster

Stöd på praktik

Kort infofilm om Misa

Misas bakgrund

Mångfald och företagande konferens 2011

Intervju Erik Ullenhag på Mångfald och företagande 2011

Intervju Micael Dahlen på Mångfald och företagande 2011

Mångfald och företagande konferens 2012

Mångfald och företagande konferens 2013

Lena, Projekt Hjärna tillsammans

Magnus, ADHD på jobbet

Maria, samordnare på Misa Ung

Seminarium SET

Seminarium Kraftkälla

Seminarium Misa Ung

Seminarium Sysselsättning SoL

bakgrund