Sollentuna kommun Jobbcoach

Vill du ha stöd för att hitta din väg till arbete eller studier? Bor du i Sollentuna och saknar arbete har du rätt att få en personlig coach, vi är en av leverantörerna som du kan välja.

Hos oss får du en arbetskonsulent som vägleder dig hela vägen fram till ditt mål. Du styr, vi stöttar.

Vad gör vi

Vi  kan ge dig det stöd du behöver för att hitta en väg till arbetslivet. Vägen kan se olika ut för olika personer. Det kan handla om att få prova på olika yrken och branscher, att få stöd i att söka arbete eller kanske att hitta en utbildning och börja studera.
Hos oss finns inga ”färdiga” lösningar, utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och intressen.

Vad kan du få stöd med

  • Studie och yrkesvägledning
  • Intressetest
  • Sätta dina korta och långsiktiga mål
  • Ordna möten med arbetsgivare
  • Skriva CV
  • Intervjuträna inför arbetsgivarbesök
  • Hjälpa dig att söka jobb. Ordna praktik

PDF  Jobbcoachning – Sollentuna

Kontakta oss

Ansvarig: Asso Abdullahi

Tel: 08 - 515 161 67

E-post: fornamn.efternamn@misa.se