Arbetsmarknadstjänster

Misas tjänster är riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av att ha stöttat personer med psykosociala, psykiatriska och kognitiva arbetshinder till arbete eller studier.

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som coachar och stöttar dig i frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studier och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du kontakt med nya arbetsgivare? Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Misa är utförare av Stöd och Matchning, (STOM) åt Arbetsförmedlingen.

Misa levererar också arbetsmarknadsinsatser till flera olika kommuner bl.a till Sollentuna, Nacka, Värmdö, Sigtuna och Helsingborg.

Är du intresserad av att veta mera vad vi kan erbjuda till dig, så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt: Asso Abdullahi

Tel: 08 - 515 161 67

E-post: förnamn.efternamn@misa.se