Arbetsmarknadstjänster

Misas tjänster är riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av att stöttat personer med psykosociala, psykiatriska och kognitiva arbetshinder till arbete eller studier.

Man gående framför ett stort hus med fönsterväggar.

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som hjälper dig att fundera kring frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studier och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden? Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Misa är en av utförarna till Stöd och matchning, (STOM) åt Arbetsförmedlingen.
Misa levererar arbetsmarknadstjänster till flera olika kommuner bl.a Sollentuna, Nacka, Värmdö och Sundbyberg.

Kontakt: Asso Abdullahi

Tel: 070 -766 71 55

E-post: förnamn.efternamn@misa.se