Värmdö kommun

Misa är leverantör av arbetsmarknadsinsatser till Värmdö kommun. Du får ett individuellt anpassat stöd till arbete , som sätter dig och dina förutsättningar först. Hos oss får du en arbetskonsulent som vägleder och stöttar dig hela vägen fram till ditt mål. Du styr, vi stöttar.
Stödet är individuellt och utgår från din situation för att hitta en väg till arbetslivet. Vägen kan se olika ut för olika personer. Det kan handla om att få kontakt med intressanta arbetsgivare inom olika branscher, börja arbetsträna , eller kanske att hitta en utbildning och börja studera.

Alla våra arbetskonsulenter har lång erfarenhet av att stötta personer med olika arbetshinder, vi vet att den framgången främst beror på två saker. Det första är att det är din motivation som styr vår insats och agendan för vårt samarbete. Det andra är den tid och det engagemang som vi lägger på att göra en riktigt god matchning. Inom Misa behärskar vi över tio olika språk bl.a; kurdiska, persiska, arabiska, spanska och tigrinja.

ANSVARIG: Asso Abdullahi

TELE: 08 - 515 161 67

ADRESS: Cylindervägen 20

POSTADRESS 131 52 Nacka strand

E-POST: [email protected]

Aktiviteter du kan göra hos oss:

 • Tillsammans med dig kartlägger vi din kompetens, dina mål framåt och vilka behov du har.
 • Arbetspraktik, arbetsträning eller språkpraktik på en arbetsplats som passar dig utifrån dina behov och önskemål. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med över 2000 företag inom alla branscher.
 • Du erbjuds ett stort urval av kurser och seminarier inom bl.a områdena arbetsmarknadskunskap, hälsa, etc.
 • Du får studie-och yrkesvägledning, stöd i ditt CV-skrivande, intervjuträning samt att vi utför intressetest.
 • Stöd i att finna  möjligheter till validering av tidigare erfarenheter från hemlandet.
 • Ordna möten med arbetsgivare.
 • Stöd under studietiden.
 • Stöd i kontakt med olika myndigheter och instanser, t.ex Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan, utbildningsanordnare.

Du kan få stöd av oss om du:

 • uppbär försörjningsstöd
 • är mellan 20-24 år och behöver extra stöd
 • har en funktionsnedsättning
 • har ofullständiga gymnasiebetyg
 • är lågt motiverad till att arbeta eller studera
 • behöver vägledning inför arbete eller studier

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så kan vi boka in ett studiebesök.