Vad gör Misa för dig?

Misa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. Orsaken kan vara en funktionsnedsättning eller annat. Vi fokuserar på det du kan och ser till att du får använda och utveckla dina förmågor på en arbetsplats som passar dig.
Hos Misa får du en personlig arbetskonsulent som stöttar dig så att du kommer ut i arbetslivet i din egen takt. Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar stödet utifrån din situation, dina intressen och önskemål. Du styr och vi stöttar dig hela vägen till den öppna arbetsmarknaden. Till arbetsverksamhet på en vanlig arbetsplats eller till anställning.

Daglig verksamhet enligt LSS

Misa är en av utförarna av daglig verksamhet och för dig som omfattas LSS (lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade) har du möjlighet att välja oss.Vi arbetar arbetsinriktat och är ute på arbetsplatser tillsammans med dig. Misa erbjuder också kompletterande aktiviteter för att du lättare ska kunna närma dig arbetslivet. Våra enheter har olika inriktningar för att kunna ge det bästa stödet utifrån det behov du har.

Sysselsättning enligt SoL

Misa kan hjälpa dig som omfattas av SoL (Socialtjänstlagen) att skaffa en sysselsättning. Tillsammans med dig går vi på studiebesök och letar efter en arbetsplats som passar dina behov. Ditt mål blir vårt mål. Våra enheter har olika inriktningar för att kunna ge det bästa stödet utifrån det behov du har.

Tjänster till Arbetsförmedlingen

Misa är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i flera olika tjänster.
Det innebär att vi tar emot dig som behöver extra stöd för att komma tillbaka eller komma in på arbetsmarknaden. Misa ger dig stöd i att övervinna hinder, utnyttja dina resurser och hitta lösningar till hur du ska komma vidare i arbetslivet.

Tjänster till Nacka kommun

På uppdrag av Nacka kommun levererar vi tjänsterna Förstärkt jobbpeng och Språk- och Arbetsintroduktion. Misa kan ge dig det stöd du behöver för att hitta din plats i arbetslivet. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen.

Tjänster till skolan

Till skolor erbjuder vi olika tjänster som syftar till att stödja dig ute på praktik och ge dig verktyg för att du ska känna dig tryggare och mer förberedd för arbetsmarknaden. Vi ger kontinuerligt stöd till både dig och arbetsplatsen för att praktiken ska fungera under hela perioden.

Övriga tjänster

Misas tjänster är alltid riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi erbjuder arbetsmarknadstjänster till kommuner, Hvb-hem, kriminalvården och andra instanser.

Misas Trestegsmodell

Trestegsmodellen beskriver vår arbetsprocess, hur vi arbetar tillsammans för att du ska komma rätt i arbetslivet. Det första steget handlar om att ta reda på vem du är och vad du vill. I det andra steget har du möjlighet att prova på en eller flera arbetsplatser. I det tredje steget har du en arbetsverksamhet eller anställning, beroende på vilket mål du har.

Kartläggning

Vem är jag, vad vill jag?

Praktik

Vilket arbete passar mig?

Arbete

Du har nått ditt mål!

Vem är jag, vad vill jag?

Vi lär känna dig och tar tillsammans reda på dina intressen, förmågor och mål för att kunna matcha dig mot rätt arbetsplats.

Vilket arbete passar mig?

Du får möjlighet att besöka arbetsplatser och prova på en eller flera av dem genom praktik. Misa stöttar och följer upp dina framsteg.

Du har nått ditt mål!

Du har nått ditt mål och deltar i arbetslivet. Din praktik har övergått till arbetsverksamhet eller anställning, ibland med fortsatt stöd av Misa

bakgrund