Vad Misa gör för dig

Misa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. Orsaken kan vara en funktionsnedsättning eller annat. Vi fokuserar på det du kan och ser till att du får använda och utveckla dina förmågor på en arbetsplats som passar dig.

Två personer samtalar vid en lekplatsNär du kommer till Misa får du en personlig arbetskonsulent som stöttar dig för att du ska kunna komma ut i arbetslivet i din egen takt. Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar stödet utifrån din situation, dina intressen och önskemål. Du styr och vi stöttar dig hela vägen till den öppna arbetsmarknaden. Till arbetsverksamhet på en vanlig arbetsplats eller till anställning. Till Misa kan du komma på olika sätt, antingen via din Lss- handläggare, via socialsekreterare i kommunen eller via handläggare på Arbetsförmedlingen samt via vissa skolor och HVB-hem. Vi erbjuder öppenvård till unga och unga vuxna .

bakgrund