Teckenspråk

Teckenspråkig personal

Ulrika Svedenås

Arbetskonsulent

Susanne WEBB

Carina Murtnes

Arbetskonsulent

Du som har en hörselnedsättning och har ett arbetshinder är välkommen att söka till Misa.

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent som kan teckenspråk. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig.Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem.

Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.

Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats.

Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen.

Det här arbetssättet kallar vi för ISA, Individuellt Stöd i Arbete.

Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter. Eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats. För att få komma till Misa behöver du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen eller stadsdelen/kommunen för att få en beviljad insats hos oss.