Misas bakgrund

Alla vill jobba och bidra med det de kan och det är den drivkraften vi utgår från i vårt arbete på Misa. Det viktigaste vi människor har är vår viljekraft. När man vill och kan arbeta, men inte får chansen, hamnar man lätt i ett utanförskap och det gör tyvärr väldigt många människor. Jag startade Misa 1994 för att ge stöd så att människor kan finnas med i det vanliga arbetslivet. Jag hade jobbat med institutionsverksamhet i över femton år och såg att det fanns ett stort behov. För mig är det självklart att var och en av oss kan bidra med arbete. Därför ska samhället utgå från att alla människor ska få möjlighet att vara med och bidra. Som tur är, är vi människor olika med olika förutsättningar, och vi duger som vi är.

Man framför ett träd och han har en skinn jacka och sjalar runthalsen

Lennart Jönsson, grundare och ägare av Misa.

Arbetet är en viktig del av livet och vuxenidentiteten. Om man har en plats i arbetslivet får man en chans att bli duktig på något utifrån de förutsättningar man har, och det påverkar självbilden och självförtroendet.

Att ha ett arbete är ett medel för att kunna ha ett fullvärdigt och gott liv. Man ingår i en gemenskap och man lär känna nya människor och får på så sätt berika sig med nya livserfarenheter och ett breddat socialt liv. Man fikar och äter lunch tillsammans med kollegor, är med på personalfester och kanske gör annat roligt på fritiden tillsammans.

Att ha ett arbete att gå till ger också viktig struktur åt livet. Man får stöd att äta regelbundet och att komma i säng på kvällen för att orka gå till jobbet nästa dag.

När man arbetar har man oftast någon form av lön eller ersättning. Att tjäna egna pengar hör till vuxenlivet och de flesta människor har en stark vilja att försörja sig. Alla kan inte arbeta heltid men även den som bara kan arbeta lite ska värderas utifrån sin vilja och sina möjligheter att bidra. För den som bara kan arbeta några timmar i veckan kan de timmarna vara livsavgörande. Jag har sett många exempel på att det kan ske underverk för både personen själv och arbetsplatsen.

Till sist vill jag säga att vår utgångspunkt på Misa är att den vi möter i vårt arbete i första hand är en människa som alla andra, med en mängd egenskaper, tillgångar och intressen. Det är viljan och önskan att bli respekterad som en fullvärdig människa som är det viktigaste i vårt jobb.

Intervjuad och filmad av Valter Bengtsson för Heja Olika.