Företagsgruppen

Print
Misa ingår i företagsgruppen Wilj AB som består av fyra företag. WiljaGruppens företag är verksamheter som främjar utsatta människors möjlighet att delta i det ordinarie arbetslivet. Grundläggande värderingar genomsyrar företagens aktiviteter och utgör en gemensam plattform.

Likaså finns en stark gemensam strävan i företagsgruppen att förändra attityden i samhället för att skapa ”ett arbetsliv för alla”.
Vår gemensamma och fasta övertygelse är att en plats i det ordinarie arbetslivet på olika sätt ger människor styrka och självförtroende samt möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet. Dessutom öppnar arbete dörren till en värld av situationer och relationer som ger människor möjligheter till ett rikt liv.

”Utbilda Utmana Utveckla”
Misa kompetens erbjuder organisationer och praktiker utbildningar, konferenser och handledningsuppdrag i hela Sverige. Vi utbildar i olika metoder som får människor att komma i arbete och vi utför skräddarsydda utbildningar. www.misakompetens.se

”Individuell coachning frigör resurser”
Compleo erbjuder utredning, analys av arbetssituation, samordning och stöd i samband med arbetsrehabilitering och komplexa personalärenden med syfte att nå en hållbar lösning för såväl arbetsgivare som medarbetare. www.compleo.se

”Vi frigör Sveriges dolda resurser”
Left is Right Sweden AB är ett konsultföretag som utför uppdrag inom bl.a IT, ekonomi och anställer personer med unik och eftertraktad kompetens. www.leftisright.se

Egenkraft – Utveckling – Meningsfullhet
MellanMålet erbjuder en mötesplats och arbetslivsinriktad sysselsättning för unga vuxna med psykisk ohälsa. www.mellanmalet.se