Misas LSS-enheter och inriktningar

Välkommen till Misa dagliga verksamheter med arbetsinriktning! Vi finns i Stockholm, Uppsala, Västerås, Helsingborg och Lund.

Välj utifrån inriktning

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) IconIcon
Neuropsykiatriska diagnoser (autism, ADHD) IconIcon
Förvärvad hjärnskada i vuxen ålder IconIcon
Har du en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder? Välkommen till Misa Västerås och Misa Liljeholmen i Stockholm. Vi ger stöd till dig som fått en stroke eller annan hjärnskada som vuxen.
Teckenspråkig IconIcon
Har du en hörselnedsättning och är teckenspråkig? Misas teckenspråkiga arbetskonsulenter stöttar dig i att komma ut i arbete, studier eller praktik. Läs mer: Misas teckenspråkiga stöd

Välj utifrån ort

Misa Helsingborgs personal sitter i en soffa för gruppbild

Misa Helsingborg

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger) eller en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng
Misa Lunds personal – gruppbild med tre personer

Misa Lund

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger) eller en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Visa övriga enheter

Öppnastäng
Misa Uppsala personal – gruppbild med fyra personer som sitter i en soffa och samtalar

Misa Uppsala

För dig med en intellektuell funktionsnedsättning (IF), inlärningssvårigheter eller en autismdiagnos (AST, Asperger)

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng
Misa Västerås – gruppbild med fyra personer som sitter och samtalar runt ett soffbord

Misa Västerås

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger), intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada.

Visa övriga enheter

Öppnastäng

Stockholm

Personal på Misa Bondegatan i Stockholm – gruppbild med personer som samtalar

Misa Bondegatan

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger).

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng
Misa Bromma – två personer sitter och samtalar i ett avskilt rum

Misa Bromma

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger).

Visa övriga enheter

Öppnastäng
Misa Döbelnsgatan – två personer sitter i varsin fåtölj och samtalar

Misa Döbelnsgatan

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger).
Misa Farsta – två personer står och samtalar

Misa Farsta

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger).

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng
Misa IT i Alvik – tre personer samtalar i en datasal

Misa IT Alvik

För dig med IT-intresse och autismdiagnos (AST, Asperger).

Visa övriga enheter

Öppnastäng
Misa Katarina – Två personer sitter och samtalar i en soffa

Misa Katarina

För dig med autismdiagnos (AST, Asperger) eller en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Visa övriga enheter

Öppnastäng
Misa Kista gruppbild med tre personer som samtalar

Misa Kista

För dig med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och inlärningssvårigheter.

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng
Misa Konst och grafik i Sätra – två personer jobbar tillsammans med att göra grafiska tryck

Misa Konst och grafik i Sätra

För dig med konstintresse och en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller autismdiagnos (AST, Asperger).
Misa Liljeholmen – två personer sitter och samtalar i ett enskilt rum

Misa Liljeholmen

För dig med förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Visa övriga enheter

Öppnastäng
Misa Ung LSS – tre personer står och samtalar och skrattar

Misa Ung – LSS

För unga från 16 år och uppåt med en autismdiagnos (AST, Asperger).

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng
Misa Vällingby – två personer sitter och samtalar

Misa Vällingby

För dig med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Visa övriga enheter

Öppnastäng

Behöver du teckenspråkigt stöd?

Har du en hörselnedsättning och vill söka jobb, praktik eller studier? Våra teckenspråkiga arbetskonsulenter finns här för dig.

Om Misas teckenspråkiga stöd

Visa enheter i Stockholm

Öppnastäng