Kvalificerad kontaktperson

Insatsen har en inriktning till sysselsättning, praktik, arbete eller studier för dig i åldern 16-25 år. Misa kan ge dig det stöd du behöver för att återgå till studier eller för att komma ut på arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Maria Heimer-Åkerlund

Enhetschef Misa Ung

08- 617 90 86[email protected]
Muslimsk kvinna sitter i soffa och jobbar på sin dator

Vägen mot arbete

Misa kan ge dig det stöd du behöver för att återgå till studier eller för att komma ut på arbetsmarknaden. Hos oss finns inga färdiga lösningar utan stödet utformas utifrån din unika situation, dina förutsättningar och dina intressen. Inom Misa finns en stor kompetens och lång erfarenhet med att stöttat personer, både unga, unga vuxna och vuxna med psykosociala, psykiatriska och kognitiva arbetshinder till arbete eller studier.
Vill du komma på ett studiebesök, kontakta oss

För oss på Misa är det viktigt att vi utgår från dina förutsättningar, drömmar och mål när vi stöttar dig. Vi har ett lösningsfokuserat förhållningssätt där relationen mellan dig och din arbetskonsulent är central.

  • Vi startar upp genom att ha individuella möten med dig där vi lär känna varandra, kartlägger dina kompetenser, resurser och dina mål framåt.
  • För oss är det viktigt hur ditt nätverk ser ut, tillsammans med dig kartlägger vi ditt nätverk. Om möjligheten finns samverkar vi gärna med din familj och även med andra aktörer som är inblandade i din situation.
  • Tillsammans med dig tar vi fram mål och gör en tydlig planering för din tid på Misa.
  • Vi matchar dina behov och önskningar mot lämpligt arbets- och/eller utbildningsområde och stöttar dig att söka praktik och feriearbete.
  • När du är på en arbetsplats eller i skolan får både du, arbetsplatsen och skolan uppföljande stöd av din arbetskonsulent.
  • Vi kommer löpande att utvärdera hur du upplever att insatsen och relationen mellan oss och dig fungerar.

Vi hjälper till med att kartlägga arbetsförmågan, hitta praktikplatser och ger ett kontinuerligt stöd genom hela jobbsökarprocessen.