Se alla enheter Skriv ut sida

Misa Nacka

Misa Nacka fokuserar på dina starka sidor och stöttar dig att använda och utveckla dem på en arbetsplats eller hitta en utbildning som passar dig. Välkommen.

Kontaktuppgifter

Enspännarvägen 1, 131 52 Nacka

TEL: 08-26 63 80

E-POST: nacka@misa.se

ENHETSCHEF: Ida Thorell

E-POST PERSONAL: förnamn.efternamn@misa.se

Vad gör vi

Hos oss får du träffa en arbetskonsulent som hjälper dig att fundera kring frågor som rör arbete och studier. Det kan handla om att få information och vägledning kring studie och yrkesval. Kanske behöver du hitta ett nytt arbetsområde, eller kanske behöver du stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden?  Det finns inga ”färdiga” lösningar utan vi utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Hos oss får du möjligheten att närma dig arbetsmarknaden på det sätt som passar dig bäst. Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk av arbetsgivare samt ett nära samarbete med vuxenutbildningen och SFI.

Vår personal

Personalen hos oss har varierande yrkesbakgrunder, bl.a. studie-och yrkesvägledare, socionomer, arbetsterapeuter. Vi har många års erfarenhet av att stödja personer med psykosociala, psykiatriska och kognitiva arbetshinder. Vår största kompetens finns i arbetet med att identifiera kunskaper, kompetenser och erfarenheter för att sedan matcha dem mot lämpliga arbetsområden. Behövs det anpassningar i arbetsmiljön eller i arbetsuppgifterna kan vi hjälpa till att hitta dem.

Verkar det här intressant? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans. Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Du kan följa oss på twitter där vi bevakar och skriver om vad som händer inom vårt område @MisaIPS

Ny Tjänst

Vi är utförare åt Nacka kommun med tjänsterna Förstärkt Jobbpeng samt Språk och arbetsintroduktion. Läs mer

bakgrund