Se alla enheter Skriv ut sida

Misa Järva

Vill du hitta en plats i arbetslivet? Välkommen till oss på Misa Järva. Vi finns för dig som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden och har rätt till arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen. Tillsammans med dig lyfter vi fram dina kunskaper, resurser och starka sidor, sedan matchas du mot en arbetsplats som passar dig.

Kontaktuppgifter

Norgegatan 2, 164 32 Kista

TEL: 08 - 400 221 30

E-POST: jarva@misa.se

ENHETSCHEF: Asso Abdullahi

E-POST: förnamn.efternamn@misa.se

Vi jobbar tillsammans

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

Du styr, vi stöttar

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Det här arbetssättet kallar vi för ISA, Individuellt Stöd i Arbete. Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats.

Supported Employment och IPS

Vi arbetar utifrån väl beprövade metoder som Supported Employment och IPS, (Individual Placement and Support). IPS är den metod Socialstyrelsen rekommenderar vid psykisk ohälsa. Den innebär bland annat ett nära samarbete med psykiatrin och en snabbare process till arbete. Vi arbetar individuellt men kan även erbjuda kompletterande verksamhet i mindre grupp, såsom Mindfulness och gruppvägledning.

Vår personal

På Misa Järva har vi i personalen mångårig erfarenhet av att stötta människor som vill finna en plats i arbetslivet. Vi är alla högskoleutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med både LSS daglig verksamhet och med arbetsmarknadsåtgärder. Hos oss i personalen träffar du bland annat på socionomer, personalvetare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Samtliga i personalen är MI-utbildade.
Språkkompetens som finns att tillgå är svenska, engelska, tigrinja, spanska, persiska, arabiska och kurdiska. Vår personal har stor erfarenhet av att göra arbetsförmågebedömningar samt att hålla i arbetsmarknads- och hälsorelaterade utbildningar både i grupp och individuellt.
Idag tar vi främst emot uppdrag via Arbetsförmedlingen genom tjänsten Introduktion till arbete och Stöd och Matchning.

Verkar det här intressant? Hör av dig!

Ring eller mejla oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans. Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Vägbeskrivning

Ta tunnelbanans blå linje från T-centralen mot Akalla och gå av vid Kista station.
Från Kista station promenerar du cirka 800 meter, till Norgegatan 2.

bakgrund