Nyheter

Livet efter särskolan

Misa har sedan 2011 delfinansiert forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter särskolan. Motivet är att täppa till den kunskapslucka som vi har om ”vägen in i arbetslivet”, eftersom det är ett viktigt och avgörande steg för att träda in i vuxenlivet – i synnerhet för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Läs hela

Misa är en av de stolta vinnare av Post- och telestyrelsen innovationstävling ”En arbetsmarknad för alla” som arrangerats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi är en av 24 vinnare och vår innovationsidé är en webbapp som ska leda till en snabbare och enklare matchning för arbetssökande att hitta sitt yrkesområde .

Läs hela
Gruppbild personal på Misa Järfälla

Ny enhet Misa Järfälla!

Tillbaka till Jakobsberg, där vi en gång startade. Misa startade för 24 år sedan i Jakobsberg och vårt huvudkontor låg…

Läs hela
1 2 3 4 5 19