Föreläsningar/seminarium

NPF- Forum, Misa är utställare

Den 15-16 maj 2014 arrangerar  Riksförbundet Attention den tionde nationella konferensen om neuropsykiatri på Kistamässan i Stockholm. Årets tema är…

Läs hela
1 3 4 5 6