Satsning på feriejobb för ungdomar med särskilda behov!

Satsning på feriejobb för ungdomar med särskilda behov!

Uppsala kommun kommer att fortsätta att satsa på feriejobb för ungdomar i åldern 14-20 år med särskilda behov. Misa har sedan 1994 hjälpt personer med särskilda behov ut i praktik/arbete och är det företag som kommer att bistå Uppsala kommun i satsningen.

– Det känns väldigt inspirerande att få vara med och utveckla möjligheterna för dessa ungdomar. För många är det första kontakten med arbetsmarknaden något som vi genom åren har sett är en extra viktig erfarenhet för just den här gruppen, säger Thomas Thelin, Enhetschef på Misa Uppsala.

Misa har många års erfarenhet att ge stöd till feriejobb dels från samarbeten med skolor i Uppsala men också från flera års samarbete med Stockholm stad. Det har verkligen varit positiva erfarenheter och det känns bra att vi nu fått till ett längre avtal. Det ger oss fortsatta möjligheter att använda våra tidigare erfarenheter till att säkerställa att fler får komma ut till ett första feriejobb, fortsätter Thomas Thelin.

För mer information kontakta:
Thomas Thelin, enhetschef Misa Uppsala
mobil: 0707-617 698
e-post: [email protected] 

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhälls- och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 170 anställda och finns i Stockholm, Helsingborg, Lund, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se