Misa medverkar på socionomdagarna!

Misa Ung medverkar under Socionomdagarna, 9 – 10 november på Stockholmsmässan.

Under årets socionomdagar kommer du att kunna träffa Misa Ung. På plats finns bland annat Ida Thorell och Maria Åkerlund Heimer som framför seminariet ”Vilket pris får unga i utanförskap betala för bristerna i samhällsstöd under pandemin?”.

-För oss på Misa Ung är det viktigt att föra dialog och att förstå. Därför kommer det att bli extra intressant att få möjlighet att träffa handläggare och beslutsfattare inom Socialtjänsten och andra myndigheter under Socionomdagarna, säger Ida Thorell, Affärsområdeschef på Misa.

Anmälan till socionomdagarna, klicka här…

I samtal med Mikael Klein

I år kommer Misa dessutom att ha inbjudna gäster i sin monter. Det är Mikael Klein som kommer att föra samtal med flera intressanta personer under temat Hur kan vi förbättra samhällsstödet för unga i utanförskap? Tillsammans med våra gäster kommer Mikael att försöka få svar på vilka utmaningar som finns i ett utanförskap och hur det kan bli lättare att klara övergången från vård till vuxenliv. Idag lever ca 27 000 barn och unga idag får någon form av Samhällsvård.

Program – Samtal med Mikael Klein  

9 november 2021
10.30
Patrik Ulander. Utbildare för Svensk Vård med mångårig erfarenhet av att driva HVB-hem.
14.30
Carina Ohlsson. Regeringens särskilda utredare för Kvalitet på samhällets vård av unga.
10 november 2021
09.30
Knut Sundell, SBU. Har gjort en omfattande kunskapsöversikt om Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård.
14.50
Fredrik Hjulström. Socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR som organiserar bl.a. socialchefer och kommunala handläggare.

För mer information maila till [email protected]