Misa AB lämnar remissvar om reformeringen av Arbetsförmedlingen

Misa AB lämnar remissvar om reformeringen av Arbetsförmedlingen

Misa AB är en av de organisationer som regeringen bjudit in att lämna synpunkter på den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen. I en promemoria som nu är ute på remiss föreslås hur fler aktörer ska kunna erbjuda tjänster kring rustning, matchning och förmedling. 

I remissvaret lyfter Misa frågor som framför allt berör vikten av att säkerställa kvalitet hos utförare. En annan fråga av betydelse är att utveckla ett ersättningssystem utformat så att arbetssökande med de mest omfattande behoven också inkluderas. Vi pekar också på behovet av långsiktiga stöd för de målgrupper som har varaktiga behov. Det är även viktigt att säkerställa att de arbetsmarknadspolitiska stöden till personer med funktionsnedsättning verkligen kommer målgruppen till del. Alla typer av stöd måste därför kunna följas på individnivå. 

Läs Misas hela remissvar: 

Yttrande över promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 

För mer information kontakta:
Mikael Klein
Ansvarig verksamhetsstrategisk utveckling, 
WiljaGruppen AB
+46 8 51510833

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhälls- och arbetslivet med rätt stöd. Misa AB har funnits i 26 år och är en del av WiljaGruppen AB. Alla företagen inom WiljaGruppen utgår från samma värdegrund och drivs av att alla medborgare ska få en möjlighet att vara delaktiga i arbetslivet och i samhället. Förutom Misa AB ingår Misa Kompetens AB, Left is Right AB, MellanMålet Rehab AB och Compleo Individstöd AB. Misa har omkring 170 anställda och finns i Stockholm, Helsingborg, Lund, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se