Teckenspråkets dag vill vi uppmärksamma!

Idag är det 40 år sedan det svenska teckenspråket blev erkänt som ett officiellt språk i Sverige!

Det vill vi såklart uppmärksamma med en liten hälsning från oss på Misa.