Ledig tjänst- Misa Arbetsmarknadstjänster

Vill du jobba hos oss?

Inom Misa finns en stark kraft i att våra medarbetare medverkar i företagets och de olika verksamheternas planerings- och utvecklingsarbeten. Detta lägger grunden till att Misa har engagerade och nöjda medarbetare som engagerar sig i företaget i stort.

Nu söker vi dig som vill jobba som arbetskonsulent på vår enhet i Nacka strand.
Tjänsten innebär att du får arbeta med personer som kommer till Misa för att få stöd i arbetslivet. Misa erbjuder arbetsmarknadsinsatser, t. ex. Stöd och Matchning på uppdrag från Arbetsförmedlingen och vänder sig till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer om tjänsten och ansök i rekryteringsverktyget Varbi