CARIN BLOMQVIST MEDVERKAR PÅ KIND 10 ÅR!

I år firar Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, KIND, 10 år. Centret grundades 2010 för att möta samhällets utmaningar i forskning, vård, utbildning och utveckling kring individer med NPF såsom ADHD och autism.

Den 12 juni genomför KIND en kunskapsspäckad dag med föreläsningar och diskussioner om framtidens möjligheter och utmaningar vid NPF. Det blir en heldag om NPF, samhälle och forskning.

Misa är en av samarbetspartnerna till KIND 10 år och Carin Blomqvist, enhetschef på Misa Bondegatan i Stockholm, medverkar i en paneldiskussion under temat ”Vägen till ett inkluderande samhälle”. Ett samtal om systemfelet i hur vi möter och integrerar människor med NPF i samhället. Övriga medverkande i panelsamtalet är: Anki Sandberg, Dr. Steve Berggren, Carin Blomqvist, Elisabet Åbjörnsson Hollmark och Professor Micael Dahlen

KIND genomförs i år i ett digitalt format mellan kl 10.00 -16.00 och det kan ses direkt på följande länk.
Facebook-eventet:
https://www.facebook.com/events/1381586675382322
KI:s Youtube-kanal
https://www.youtube.com/user/karolinskainstitutet