STOCKHOLM STAD ÖPPNAR FÖR DAGLIG VERKSAMHET!

Sedan den 1 juni har Stockholm stad beslutat att successivt öppna daglig verksamhet igen. Vi på Misa ser fram emot att träffa dig som är intresserad av att börja din dagliga verksamhet hos oss. Kontakta oss via [email protected]misa.se
Öppen dörr som beskriver att vi öppnat igen

Fotograf Jan Tinneberg – Unsplash

Öppningen av daglig verksamhet innebär att Misa åter kan ta emot nya deltagare som vill komma och ta del av vår dagliga verksamhet.

Stockholm stad skrev följande i sin kommunikation inför öppningen:

”Stadens krisledningsnämnd har fattat beslut om att dagliga verksamheter i egen regi och entreprenad successivt ska öppnas upp och att staden successivt åter verkställer placeringar i daglig verksamhet hos privata utförare under förutsättning att det inte förekommer risk för smittspridning och att hänsyn tas till de förutsättningar och kriterier/hantering som nämns nedan i krisledningens beslut.” 

På Misa kommer vi fortsatt att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika risken för smittspridning. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Stockholm stads riktlinjer noggrant.

Vi ser fram emot att träffa dig som är intresserad av att börja din dagliga verksamhet hos oss. Du kan läsa mer om vår dagliga verksamhet via denna länk
Daglig verksamhet enligt LSS