Information om Coronaviruset Covid-19

Åtgärder för att förhindra smittspridning av Coronaviruset Covid 19! 

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Händer som tvättasMisa följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset (Covid-19) och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Vid besök på en Misa-enhet är en av de viktigaste åtgärderna att hålla god handhygien. Vid sjukdom eller misstanke om sjukdom råder vi dig som besökare att stanna hemma.
Misa har möjlighet till digitala mötesformer eller telefonmöten om du som deltagare är orolig och inte vill ta dig till enheten.
Misa kommer att göra mer om det skulle krävas och informerar löpande om detta via våra digitala medier.