MUCF Rikskonferens 27-28 nov

MUCF Rikskonferens
Länk till konferensen

Misa Ung håller i seminariet ”En vet själv bäst vad man behöver för stöd” kl 11-12
den 28 november.
Du som har anmält dig till konferensen har möjlighet att ta del av deras seminarium som handlar om att bryta utanförskapet för unga.
Delaktiga i seminariet är stödboendet ”På egna ben” samt ”Processkedjan”.
Välkomna.