Privata företag bäst på att anställa funktionshindrade.

Artikel i Arbetsmarknadsnytt nov-2018 av Henrik Sjögren

 

”Privata arbetsgivare, framförallt mindre företag, är bäst på att anställa människor med funktionshinder. ”Offentliga arbetsgivare har väldigt mycket att lära av småföretagen som är mycket mer kreativa i sitt jobbskapande”, säger handikappforskaren Jessica Arvidsson.”

Läs hela artikel>>>>