Välkomna på föreläsning med Scott Miller.

Misa Kompetens och Misa AB
bjuder in till Föreläsning med
SCOTT MILLER om F.I.T

Scott är en av grundarna till F.I.T – Feedback informerande tjänster.
Sedan ett år tillbaka integrerar Misa F.I.T – Feedbackinformerade tjänster – i arbetet med att stötta personer till sysselsättning.
F.I.T används i allt större utsträckning för att se till att insatser leder till positiv förändring för individen, och det ger möjlighet till stor delaktighet och empowerment.
Scott kommer att prata om bl a allians och feedback, och vilken nytta det har i arbetet med människor i en förändringsprocess.
Han är en mycket uppskattad föreläsare och kombinerar forskning med humor och ett starkt engagemang.
Vi bjuder in alla våra samarbetspartners, bl a beställare, handläggare, brukarorganisationer, forskare och många fler, självklart är personal från Misa och Misa Kompetens också på plats.

ABF-Huset i Stockholm
Tisdagen 13 november
kl 8.30 -12.00

Anmälan är obligatorisk och görs via länken-
http://simplesignup.se/private_event/140093/828ffb8141

Föreläsningen hålls på engelska och är kostnadsfri.
Vi serverar kaffe och macka från kl 8.30 . Välkommen!
Inbjudan_13_nov_Scott Miller_Misa_AB