Ny tjänst ”Misa Ung”

 

GENOM MISA UNG KRAFTSAMLAR VI FÖR ATT FÖREBYGGA UTANFÖRSKAP BLAND UNGA OCH UNGA VUXNA.

På Misa har vi arbetat med att inkludera unga i samhällslivet i över 20 år. Eftersom vi arbetar individuellt så har varje person fått en personligt utformad insats. Det övergripande målet har alltid varit att bryta ett utanförskap genom inträde i arbetsliv eller studier. Vi har nu samlat all vår kompetens och erfarenhet med att stötta unga och unga vuxna till en tjänst, Misa Ung.
Läs mer på www.misaung.se