Jobbskuggning 2018

JOBBSKUGGNING
Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad!

Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på
annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på
jobbet” och på så sätt få inblick i hur det kan fungera på en arbetsplats
– en möjlighet för dig som arbetsgivare att bidra socialt och
stärka ert CSR-arbete.

När? Under vecka 17 den (23 – 27 april)
Hur länge? En dag eller en del av en dag
Var? I hela Sverige
Vem är arrangör?
Jobbskuggningen är ett initiativ av Svenska Föreningen för Supported
Employment (SFSE).

Misa är medlem i SFSE och är en av aktörerna som hjälper till att
matcha personer med arbetsplatser på de orter där Misa är verksam.
Här kan du läsa mer om jobbskuggning – www.sfse.se
Är du intresserad?
Maila [email protected]
Ladda ner pdf jobbshadow_2018