P1 -Kluvet land-

Ett avsnitt från radioprogrammet Kluvet land-
Rätten till en meningsfull vardag
Hur bemöter samhället normalbegåvade personer med autism? Är det personen som ska anpassa sig till den dagliga verksamheten eller är det verksamheten som ska anpassa sig till personen?
Länk till programmet