Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. 

Misa har under 23 år arbetat med att stötta de som står utanför arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

– Arbetsmarknaden i dag är starkare än på länge, men ändå står personer med funktionsvariationer utanför. Vi på Misa är övertygade om att fler kan ta del av arbetslivet om de får rätt stöd. Det borde vara en självklar investering för framtiden och för samhället, säger Åsa Maria Andersson, vd för Misa.

Boken varvar berättelser från personer med funktionsvariationer, anställda på Misa och arbetsgivare som alla har dragit nytta av Misas arbetsprogram. Den fungerar som ett underlag för att inspirera beslutsfattare och arbetsgivare att ta beslut för att göra det möjligt för fler att vara en del av ett fungerande arbetsliv.

Fakta om boken:

Titel: SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten

Författare: Lotta Frithiof

ISBN: 978-91-639-4126-9

Pris: 250 kr inklusive frakt och moms

För recensionsexemplar, kontakta Camilla Gabrielli, marknadskoordinator på Misa, 08-584 106 45, [email protected]

Läs mer om boken här.

Beställ boken här

För mer information:

Åsa Maria Andersson, vd för Misa, 08-580 813 40, [email protected]

Camilla Gabrielli, marknadskoordinator på Misa, 08-584 106 45, [email protected]

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhälls- och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 240 anställda och finns i Stockholm, Lund, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se