Rustaprojektet


Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd som komplement till det befintliga pedagogiska stöd högskolan erbjuder studenter med funktionsnedsättning. Studenterna var i åldrarna 19 till 29 år, hade Aspergers syndrom och gick något av KTH:s ingenjörsprogram. Projektet finansierades med medel från Allmänna arvsfonden med Autism-och Aspergerförbundet som projektägare, i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan.

Utifrån de erfarenheter som gjordes under tiden har nu RUSTA-projektet tagit fram två skrifter.
-Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom
Tips som kan underlätta din studievardag
-Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom
Tips som kan ge dig vägledning i din mentorsroll

Här kan du ladda ner skrifterna.
Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom
Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom