Inbjudan till temadag om Rustaprojektet

”Behöver högskolor och universitet bli bättre på att stötta personer med Aspergers syndrom?”

RUSTA-projektet bjuder in till en temadag den 22 maj, på Kungliga tekniska högskolan för att lyfta och synliggöra studiesituationen för studenter med Aspergers syndrom. Målet med dagen är att förmedla erfarenheter, lärdomar och insikter från arbetet med det utökade studentstödet

Autism- och Aspergerförbundet har i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) bedrivit det treåriga RUSTA-projektet på KTH som finansieras av Allmänna Arvsfonden. RUSTA står för rätt utvecklat stöd till studenter med Aspergers syndrom. Projektet har erbjudit ett utökat stöd till studenter med asperger som komplement till det stöd som högskolor och universitet erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Gör din anmälan på www.autism.se/konferenser senast måndagen den 15 maj.

Temadagen är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser.

När: Måndag den 22 maj 2017, klockan 12.30-16.00.
Var: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Lindstedtsvägen 26, sal: F2.

För frågor kontakta Monica Barsch på [email protected]kth.se

.