Lucka 20 – Anställning!

ali Ali har haft praktik via Misa på restaurang Incontro i Sickla under ett par år. När kökschefen Jonatan sedan bytte arbetsplats fanns en öppning för Ali att få prova på praktik på kökschefens nya arbetsplats. Sedan 1 september har Ali nu en lönebidragsanställning på Skanska Bergs matsalar, Skanskas HK.
Att vi fått vara med på Alis resa mot anställning, har varit en förmån för oss som arbetat med honom några år!