Robert Cimera föreläser om vinsten av Supported employment

Prof. Robert Cimeras föreläser för Misa AB och
Svenskt Näringsliv.
Svenskt näringsliv och Misa arrangerade tilllsammans
en föreläsning med den amerikanska Prof. R. Cimera,
I DN på Ledarsidan skriver de om hans forskning och
föreläsning.
Läs artikeln här.
Föreläsningen han höll för Misas personal kan du ta del
av på youtube.
Prof.R. Cimera har publicerat en artikel i
Journal of Vocational Rehabilitation 37