Mångfald och Företagande 2011

Mångfald och Företagande
I Alexandra Pascalidous kolumn i Metro kan du läsa om hennes intryck av konferensen.
Läs mer här!