Erik Ullenhag talade på Mångfald och företagande

Erik Ullenhag talade om ett samhälle för alla på lika villkor
Integrationsminister Erik Ullenhag var en av talarna på konferensen Mångfald och Företagande.Läs mer här!