Daglig Verksamhet- ett verktyg till anställning


D
aglig Verksamhet
– Ett verktyg till anställning.

Ett jobb med riktig lön. Misa hjälper personer med funktionsnedsättningtill daglig verksamhet i arbetslivet –med mål att få anställning.
Läs artikel här (*pdf)