Projektet ”Att delta i arbetslivet”

Projektet -Att delta i arbetslivet- är slutfört
med stöd, för personer med ADHD

Projektet hade till uppgift att studera huruvida det var möjligt för personer

med ADHD – och som stod utanför arbetsmarknaden – att delta i arbetslivet.
Vi har beskrivit och exemplifierat hur detta arbete har gått till och hur vägen
ut i arbetslivet kan se ut. Vi hoppas att detta arbete ska inspirera till ytterligare aktiviteter för att fler ska kunna komma ut i eller tillbaka till arbetslivet.
Ladda ner hela rapporten