”Arbetshindrade deltar i arbetslivet med rätt stöd”

1 mars 2005
”Arbetshindrade deltar i arbetslivet med rätt stöd”
Märit Jacobsson har arbetat på Misa i fem år som arbetskonsulent och menar att uppfattningen att alla människor kan utvecklas är en del av hennes drivkraft.
Läs hela artikel från Järvajournalen